Input:

Corona vírus a služobná cesta zamestnanca v roku 2020

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.29 Corona vírus a služobná cesta zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Otázka:

Prosím Vás o informáciu, či nám môžu zamestnanci odmietnuť vycestovať (na základe akého paragrafu) na služobnú cestu alebo v rámci vysielania zamestnancov do krajín EÚ, napr. Nemecko, Španielsko, Anglicko, vzhľadom na situáciu s coronavirusom? Jedná sa o kľúčové služby spoločnosti.

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ môže zamestnanca v zmysle § 57 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas len s jeho súhlasom.

Toto neplatí v prípade, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je priamo dohodnutá v pracovnej zmluve.

Ak by sa stalo, že zamestnanec v z dôvodu obavy nakazenia sa corona vírusom odmietne odísť na služobnú cestu do rizikových krajín ako je napr. Čina alebo Taliansko tak zamestnávateľ v zmysle § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov by pravdepodobne toto nemohol považovať za nesplnenie povinnosti.

Záver:

Zamestnanec ak mu cestovanie nevyplýva z druhu a povahy


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: