dnes je 16.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenky

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.


§ 103

Základná výmera dovolenky

(1 Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

(3) Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa