dnes je 30.11.2021

Input:

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenky

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

§ 103

Základná výmera dovolenky

(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne

§ 103: [Základná výmera dovolenky]


Právna úprava do 31.12.2011

Podľa § 103 je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne, pričom zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕšil aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku, patrí dovolenka najmenej vo výmere piatich týždňov (tzv. náhradné doby sú upravené v ods. 5 a 6).

Predmetné ustanovenie obsahuje zákonné minimum dĺžky dovolenky a z tohto titulu je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť zamestnancovi dovolenku vo väčšom rozsahu.

Právna úprava od 1.1.2012

K ods. 1: [Základná výmera dovolenky]

Podľa § 103 ods. 1 je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne.

(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33