dnes je 7.12.2022

Input:

Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.11 Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 142a

Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

(1) O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi

a)zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo

b)zamestnávateľom a zamestnancom; ak nedošlo k dohode s viacerými zamestnancami, ide o jeden spor.

(2) Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce rieši rozhodca,

a)na ktorom sa strany sporu dohodnú, ak ide o spor podľa odseku 1 písm. a), alebo

b)ktorého na žiadosť zamestnávateľa bezodkladne určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu, ak sa strany sporu podľa odseku 1 písm. a) na osobe rozhodcu nedohodnú alebo ak ide o spor podľa odseku 1