dnes je 30.11.2021

Input:

Komentár k ZP § 144a Výkon práce

4.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.14 Komentár k ZP § 144a Výkon práce

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland


§ 144a

Výkon práce

(1) Ako výkon práce sa posudzuje aj doba,

  1. keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak,
  2. pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
  3. náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna poskytnutého podľa § 96b,
  4. prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
  5. dovolenky,
  6. počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
  7. ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.

(2) Ako výkon práce sa neposudzuje doba

  1. výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,