dnes je 16.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland


§ 60

Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.


Komentár k § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru je komplexný proces. Vzhľadom na jeho pomerne prísnu a komplikovanú právnu úpravu v praxi často dochádza k situáciám, kedy zamestnanec