dnes je 7.12.2022

Input:

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.44 Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predmetná novelizácia Zákonníka práce účinná teda už od 1.1.2023 súvisí s tromi schválenými návrhmi zákonov. Ide o schválenie:

  1. Zákona č. 248/2022 z 15. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
    niektoré zákony - ustanovuje osobitný poddruh dohody o pracovnej činnosti, ktorá bude využívaná pri sezónnej práci.
  2. Zákona č. 222/2022 z 25. mája