Input:

Pracovný čas - Novela Zákonníka práce v čase krízy

7.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.31 Pracovný čas - Novela Zákonníka práce v čase krízy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z. – účinná od 4. 4. 2020

§ 250b ods. 3 Zákonníka práce

„Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.”

Ustanovenie § 250b ods. 3 Zákonníka práce reaguje na skutočnosť, že k zastavovaniu a obmedzovaniu činnosti zamestnávateľa často dochádza zo dňa na deň. Príkladom je napr. rozhodnutie v sobotu/nedeľu, ktorým sa povolilo mať otvorené STK od pondelka. Za bežných okolností, ak zamestnanec nemal urobený rozvrh pracovného času – hoci len formálny (pretože mal prekážku v práci), by to znamenalo, že:

1. zamestnávateľ by mal problém oznámiť cez pracovnú zmenu dostatočne vopred,

2. išlo by o prácu nadčas – mimo rozvrhu pracovných zmien.

Zároveň súčasná dynamika vyžaduje aj iné zmeny v rozvrhu – napr. rozhodnutie o zatvorení obchodov v nedeľu, čím sa zasiahlo do organizácie pracovného času.

Uvedené ustanovenie má prednosť pred § 90 ods. 9 ZP(„Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.”) a v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: