Input:

Príklady k § 152b Zákonníka práce - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3.2 Príklady k § 152b Zákonníka práce – Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Príklad: Rodina s viacerými deťmi (2,3,4 apod.). Môže zamestnanec - rodič uplatniť príspevok na každé s detí alebo si zamestnanec - rodič musí vybrať?

Zamestnanec si nemusí vybrať, na ktoré dieťa si príspevok uplatní, ale môže si príspevok uplatniť na jedno z detí alebo na všetky deti. Celková suma príspevku sa však počíta kumulatívne, a teda nejde o 55% z 500,- eur na každé dieťa ale o 55% z 500,- eur (teda 275,- eur) na všetky deti spolu.


Príklad: Rodina má jedno alebo viacero detí (2,3,4 apod.) Môžu si príspevok uplatniť obaja zo zamestnancov - rodičov alebo len niektorý z nich?

Zákonník práce ustanovuje, že ide o príspevok zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa, a teda ide o príspevok zamestnancovi. Právo má teda každý zamestnanec (aj matka aj otec). Zároveň však je potrebné brať do úvahy, kým je príspevok vynakladaný.

a) rodičia nie sú manželia – výdavok zo svojich príjmov mal otec dieťaťa – na neho je vystavený aj doklad. V takomto prípade si môže uplatniť príspevok otec ale nie matka, pretože tá výdavok nemala.

b) rodičia sú manželia – na otca je vystavený doklad. V takomto prípade si môže uplatniť príspevok otec. V prípade matky je to sporné, pretože doklad nie je vydaný na túto osobu. Do úvahy je však potrebné brať aj to, že manželia majú spravidla bezpodielové vlastníctvo, a teda ide o spoločné peniaze, a teda ide aj o výdavok matky. Viac viditeľné je to pri spoločnom účte, kde ide o výdavky oboch osôb. Problém však je, že doklad nie je na matku vystavený. Doklad by teda mal byť vystavený na osobu alebo aj osoby, ktoré výdavok majú (napr. na rodičov).

c) rodičia, ktorí mali tento výdavok ako spoločný (vyplýva to aj z dokladu) sa môžu dohodnúť aj o rozdelení nákladov.


Príklad: Rodina má jedno alebo viacero detí (2,3,4 apod.). Rodičia - zamestnanci vynaložili nasledovný výdavok na športovú činnosť dieťaťa:

a) 200,-eur.

b) 700,- eur.

Rodičia – zamestnanci sa rozhodli, že si výdavok uplatnia obaja ako zamestnanci. Akým spôsobom si ho môžu uplatniť?

Ak

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: