dnes je 7.12.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so zdravotným postihnutím po novom

30.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.40 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so zdravotným postihnutím po novom

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Mgr. Paulína Šlauková, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce″), ako základný pracovnoprávny predpis, zabezpečuje ochranu osobitných kategórií zamestnancov, ktorí sa z rôznych objektívnych dôvodov nachádzajú v nevýhodnej situácii. Zákonník práce zároveň v svojich základných zásadách ukotvuje právo na prácu a slobodnú voľbu zamestnania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia a diskriminácie, okrem iného aj z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a zdravotného postihnutia.

Z tohto dôvodu pracovnoprávna legislatíva pristupuje k