dnes je 18.1.2022

Input:

Zmeny nielen pre zamestnancov v cestnej doprave od februára 2022 - zákon č. 407/2021

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.39 Zmeny nielen pre zamestnancov v cestnej doprave od februára 2022 – zákon č. 407/2021

Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, advokátka, Nicol Schweigerová, právna asistentka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Prezidentka dňa 5.11.2021 podpísala Národnou radou SR dňa 20.10.2021 prijatú novelu zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dôvodom prijatia novely je transpozícia Smernice Európskeho Parlamentu a