dnes je 7.12.2022

Nový Zákonník práce v praxi
Produkt manažér

S on-line knihou Nový Zákonník práce v praxi získate prehľadné, zrozumiteľné, vždy aktuálne a kompletné paragrafové znenie právnej normy aj s rozsiahlym komentárom, spracovanou judikatúrou a praktickými príkladmi pre rok 2022. Od 1.4.2022 novelizoval Zákonník práce zákon č. 82/2022 Z. z., od 1.6.2022 bol novelizovaný Zákonník práce zákonom č. 125/2022 Z. z. a od 1.11.2022 bol Zákonník práce novelizovaný zákonom č. 350/2022 Z.z..

Najaktuálnejšia novela Zákonníka práce bola vykonaná zákonom č. 350/2022 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2022. Predmetná novela prináša početné a významné zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkajú viacerých práv a povinností zamestnávateľov pri založení, zmenách aj skončení pracovného pomeru. Zmeny sa dotknú aj vysielania zamestnancov či práce vykonávanej na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Uvedená novela smeruje k tzv. work-life balance, t. j. rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, na ktorú sa v poslednej období kladie veľký dôraz. Spôsobom na dosiahnutie tejto rovnováhy má byť napr. zavedenie inštitútu tzv. otcovskej dovolenky alebo možnosť žiadať o flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o dieťa.

V nasledujúcom období nás čakajú zmeny Zákonníka práce od 1.1.2023, ktorých sumarizáciu si môžete prečítať v časti Aktuality v článku - Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z. Spomínanou novelou sa legislatívne zakotví nový poddruh dohody o pracovnej činnosti, ďalej sa zavádza nový inštitút - tzv. príspevok na štátom podporované nájomné bývanie a v neposlednom rade nemožno opomenúť  obligatórnu (t. j. povinnú) elektronizáciu stravovacích poukážok.

Pravidelne každý mesiac sú k dispozícii v rámci predplatného i webináre  otázok a odpovedí na témy týkajúce sa Zákonníka práce, na ktorých môžete priamo s lektorom diskutovať o Vašom praktickom probléme v rámci uplatňovania Zákonníka práce v praxi. 

Informácie v online knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Preto je práca s online knihou veľmi jednoduchá a rýchla. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Pri tvorbe online knihy spolupracujeme s renomovaným odborníkom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., a taktiež s právničkou Mgr. Alexandrou Mišinovou, LL.M. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. Obsah online knihy sa pravidelne aktualizuje a dopĺňa o legislatívne zmeny, komentáre k jednotlivým ustanoveniam a praktické príklady. 

 

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 11. 2022 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

Čo nájdete v online knihe?

 • Nový zákonník práce v praxi
 • Aktuality
 • Základné zásady, Prvá časť - Všeobecné ustanovenia
 • Druhá časť - Pracovný pomer
 • Tretia časť - Pracovný čas a doba odpočinku
 • Štvrtá časť - Mzda a priemerný zárobok
 • Piata časť - Prekážky v práci
 • Šiesta časť - Ochrana práce
 • Siedma časť - Sociálna politika zamestnávateľa
 • Ôsma časť - Náhrada škody
 • Deviata časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Desiata časť - Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Jedenásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prílohy

Čo je nové v online knihe?       

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti pracovného práva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

V rokoch 2006 až 2008 pôsobil na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí na odbore pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého je od januára 2011 riaditeľom.
Aktívne publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva, je autorom Komentára k Zákonníku práce a spoluautorom viacerých publikácií a produktov v oblasti pracovného práva, vedie prednášky z pracovného práva.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV