Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 15.75 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

 

Produkt manažér

On-line kniha Nový Zákonník práce v praxi prináša kompletné paragrafové znenie tejto právnej normy s rozsiahlym komentárom. K jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce je spracovaná judikatúra a praktické príklady.

On-line kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce.

Na tvorbe komentára sa podieľal odborník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé komentáre k ustanoveniam Zákonníka práce a tak sa obohacuje jej obsah.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

 • Nový zákonník práce v praxi
 • Základné zásady,Prvá časť- Všeobecné ustanovenia
 • Druhá časť- Pracovný pomer
 • Tretia časť- Pracovný čas a doba odpočinku
 • Štvrtá časť- Mzda a priemerný zárobok
 • Piata časť- Prekážky v práci
 • Šiesta časť- Ochrana práce
 • Siedma časť- Sociálna politika zamestnávateľa
 • Ôsma časť- Náhrada škody
 • Deviata časť- Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Desiata časť- Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Jedenásta časť- Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prílohy


Čo je nové v on-line knihe?       

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti pracovného práva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

V rokoch 2006 až 2008 pôsobil na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí na odbore pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého je od januára 2011 riaditeľom.
Aktívne publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva, je autorom Komentára k Zákonníku práce a spoluautorom viacerých publikácií a produktov v oblasti pracovného práva, vedie prednášky z pracovného práva.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: