dnes je 18.1.2022

Input:

Komentár k ZP § 104a Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

18.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 104a Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland

§ 104a

Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.


Komentár k § 104a:

Ustanovenie § 104a bolo do zákonníka práce zavedené novelou zákonníka práce č. 257/2011 Z. z., ktorá v uvedenej časti nadobudla účinnosť dňa 1.9.2011. Pred účinnosťou novely zjavne chýbalo ustanovenie, ktoré by upravovalo spôsob určenia dĺžky dovolenky u zamestnanca s pružným pracovným časom. Keďže zamestnanci s pružným pracovným časom majú možnosť v daný deň pracovať buď iba počas