Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 27.10.2020

Čas konania: 7:30 - 8:30

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 16,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

S online knihou Nový Zákonník práce v praxi získate prehľadné, zrozumiteľné, vždy aktuálne a kompletné paragrafové znenie právnej normy aj s rozsiahlym komentárom, spracovanou judikatúrou a praktickými príkladmi pre rok 2020.

Informácie v online knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Preto je práca s online knihou veľmi jednoduchá a rýchla. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Pri tvorbe online knihy spolupracujeme s renomovaným odborníkom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. Obsah online knihy sa pravidelne aktualizuje a dopĺňa o legislatívne zmeny, komentáre k jednotlivým ustanoveniam a praktické príklady.

Zákonník práce s účinnosťou od 30. 7. 2020 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2020

 

Čo nájdete v online knihe?

 • Nový zákonník práce v praxi
 • Základné zásady, Prvá časť - Všeobecné ustanovenia
 • Druhá časť - Pracovný pomer
 • Tretia časť - Pracovný čas a doba odpočinku
 • Štvrtá časť - Mzda a priemerný zárobok
 • Piata časť - Prekážky v práci
 • Šiesta časť - Ochrana práce
 • Siedma časť - Sociálna politika zamestnávateľa
 • Ôsma časť - Náhrada škody
 • Deviata časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Desiata časť - Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Jedenásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prílohy

Čo je nové v online knihe?       

 

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti pracovného práva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

V rokoch 2006 až 2008 pôsobil na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí na odbore pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého je od januára 2011 riaditeľom.
Aktívne publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva, je autorom Komentára k Zákonníku práce a spoluautorom viacerých publikácií a produktov v oblasti pracovného práva, vedie prednášky z pracovného práva.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: