dnes je 20.7.2024

Praktické informácie - Mzdy - Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2023

Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 118,67 €
Starobné poistenie 14% neurčený neurčená 1186,78 €
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 254,31 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 84,77 €
Garančné poistenie 0,25% neurčený neurčená 21,19 €
Úrazové   poistenie 0,80% neurčený neurčená  
Rezervný fond solidarity 4,75% neurčený neurčená 402,65 €
Sociálne poistenie spolu 23,80% - -  
Zdravotné poistenie 10% neurčený neurčená neurčené
Odvody spolu 33,80% z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy

Odvody zamestnanca od 1.1.2023

 Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 118,67
Starobné poistenie 4% neurčený neurčená 339,08
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 254,31
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 84,77
Sociálne poistenie spolu 9,40% - - 796,83
Zdravotné poistenie 4% neurčený neurčená neurčená
Odvody spolu 13,40% z vymeriavacieho základu, t. j. z hrubej mzdy
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV