dnes je 16.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

18.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.11 Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland


§ 142a

Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

(1) O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi

a) zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo

b) zamestnávateľom a zamestnancom; ak nedošlo k dohode s viacerými zamestnancami, ide o jeden spor.

(2) Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce rieši rozhodca,

a) na ktorom sa strany sporu dohodnú, ak ide o spor podľa odseku 1 písm. a), alebo

b) ktorého na žiadosť zamestnávateľa bezodkladne určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu, ak sa strany sporu