Input:

Prekážka v práci na starostlivosť o dieťa, otvorenie škôl, dobrovoľnosť

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.8 Prekážka v práci na starostlivosť o dieťa, otvorenie škôl, dobrovoľnosť

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Od 1.6.2020 sú materské a základné školy otvorené pre 1. až 5. ročník, ale rodičia nie sú povinní poslať deti do školy – je to len dobrovoľné. Ako je to z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov – je to prekážka na strane zamestnanca, ak tento môže už dieťa poslať do školy?

Zákonník práce v prípade prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 1 ZP - osobná a celodenná starostlivosť o fyzickú osobu odkazuje na osobitný predpis. To znamená, že okruh osôb a aj situácie vyplývajú z osobitného predpisu. Ním je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V tejto súvislosti sa v sociálnom poistení ponecháva rodičom tzv. pandemické ošetrovné (ošetrovné poskytované v čase krízovej situácie). Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal dňa 20.5.2020 v súlade s § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: