Input:

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa - Novela Zákonníka práce v čase krízy

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.34 Prekážky v práci na strane zamestnávateľa - Novela Zákonníka práce v čase krízy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z. – účinná od 4. 4. 2020

§ 250b ods. 6 Zákonníka práce

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 ZP tým nie je dotknuté.

V prípade prekážok v práci na strane zamestnávateľa sa v Zákonníku práce upravujú vo väzbe na krízu nasledujúce skutočnosti:

- spresňuje sa vymedzenie prekážky v práci na strane zamestnávateľa,

- upravuje sa náhrada mzdy (% z priemerného zárobku zamestnanca) počas nej,

- stanovuje sa, že náhrada mzdy nesmie byť nižšia ako minimálna mzda.

1. Vymedzenie pojmu prekážky v práci

V praxi sa objavovali aj otázky, či úradné rozhodnutie o povinnom zastavení činnosti, resp. uzatvorení prevádzky je vlastne prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pretože nejde o rozhodnutie zamestnávateľa, ale o príkaz štátu. Aj pred účinnosťou novely išlo o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, avšak novela Zákonníka práce to spresňuje.

Na základe novely Zákonníka práce: O prekážku v práci na strane zamestnávateľa ide, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti:

  1. pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu /napr. obchody, ktoré musia byť zatvorené, alebo prevádzky, kde bol zistený prípad choroby a museli sa zatvoriť/, alebo
  2. pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu /napr. pokles obratu – chýbajú zákazníci, nie sú zákazky – napr. továreň nemusela byť zatvorená, ale nemá pre koho vyrábať, ale aj obchody, ktoré síce zatvorili fyzickú predajňu, ale on-line predaj im nepokryje náklady/.

2. Náhrada mzdy počas prekážky v práci

Pred novelou Zákonníka práce, v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa tento musel platiť zamestnancovi náhradu mzdy 100% jeho priemerného zárobku. Výnimkou bola situácia, ak má zamestnávateľ podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce so zástupcami zamestnancov uzatvorenú dohodu, kde boli vymedzené vážne prevádzkové dôvody (napr. epidemiologická situácia). Ak nastal takýto vážny prevádzkový dôvod, zamestnávateľ nemusel platiť náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku zamestnanca, ale v nižšom rozsahu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: