dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 67 Výpoveď daná zamestnancom

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4 Komentár k ZP § 67 Výpoveď daná zamestnancom

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 67

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

§ 67: [Výpoveď daná zamestnancom]Na rozdiel od zamestnávateľa, zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď daná zamestnancom musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhému účastníkovi. Písomná forma a doručenie sú jediné dve podmienky, ktorých nesplnenie môže mať za následok neplatnosť výpovede danej zamestnancom. Teda v prípade zamestnanca nebude smerodajné, či vo výpovedi uviedol dôvod svojej výpovede alebo nie. Zákonník práce zamestnancovi, na rozdiel od zamestnávateľa, umožňuje dať výpoveď aj úplne bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.


Príklad: Kedy začína plynúť výpovedná doba, v prípade